Διαγωνισμός Demo

Ο κυριότερος διαγωνισμός του Gardening.

Κανονισμοί (ver 1.3, με μικρές αλλαγές από τους περσινούς)

Στο demo compo μπορούν να λάβουν μέρος groups με παραγωγές τους που δεν έχουν γίνει release μέχρι τότε. Να σημειωθεί εδώ ότι δεν θα γίνονται δεκτά animations, ενώ ο κώδικας, η μουσική και τα γραφικά θα πρέπει να είναι 100% φτιαγμένα από τα μέλη του group. Οποιαδήποτε χρήση έτοιμου υλικού και προγράμματος κατασκεύης demo (demomaker) θα θέτουν αυτόματα τη συμμετοχή άκυρη.

Το μέγεθος του demo δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4096 kbytes. Το μηχανημα του διαγωνισμου θα είναι ενας Pentium στα 133Mhz με 16MB ram, PCI SVGA 2MB, Gravis Ultrasound 1 MB & SB/SB16. Το demo θα πρέπει να τρέχει κάτω από MSDOS 7 με 550kb free base memory. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του demo είναι τα 8 min, ενώ θα πρέπει να τερματίζει οποιαδήποτε χρονική στιγμή με πάτημα του esc. Οι αναλύσεις που μπορεί να χρησιμοποιεί είναι όλες οι 100% VGA register καθώς και οι VESA αναλύσεις μέχρι 640x480x16m. Για μουσική θα πρέπει να υποστηρίζει Gravis Ultrasound ή SB/SB16, ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει και επιλογή no sound.

Διαγωνισμος Μουσικης

Ο μουσικός διαγωνισμός του gardening, που πέρυσι είχε μεγάλη επιτυχία, φέτος ενδέχεται να αποτελέσει τον διαγωνισμόμε τις περισσότερες συμμετοχές.

Κανονισμοί

Τα επιτρεπόμενα formats είναι τα ακόλουθα:

.mod (ProTracker 2.x Module)

.s3m (ScreamTracker 3.x Module)

.xm (FastTracker 2.x Extended Module)

.mtm (MultiTracker Module)

Ο μέγιστος αριθμός καναλιών είναι 32 και το μεγιστό επιτρεπόμενο μέγεθος του αρχείου είναι 1024 kbytes. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ενός κομματιού είναι 2.5 λεπτα (το κομμάτι μπορεί να διαρκεί περισσότερο, αλλά θα παιχτούν μόνο τα πρώτα 2.5 λεπτά). Θα χρησιμοποιηθεί ο Cubic Player 2.0 και μία Gravis Ultrasound pnp.

Στον διαγωνισμό θα προσπαθήσουμε να παιχτούν όλες οι συμμετοχές. Παρόλα αυτά, λόγο της αναμενώμενης μεγάλης συμμετοχής και για να τελεστεί μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια ο διαγωνισμός, αν ο αριθμός των συμμετοχών υπαρβαίνει τις 20 θα κλήθει μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από το κοίνο για να επιλέξει τα 20 καλύτερα κομμάτια τα οποία και θα παιχτούν.

Διαγωνισμος wild-demo.

Εδώ όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το περιεχόμενο και το μέγεθος του demo, παρά μόνο ως προς τη δίαρκεια ή οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 λεπτά. Αν το demo τρέχει σε διαφορετική πλατφόρμα ή αν χρειάζεστε περισσότερη υπολογιστική ισχύ από pentium 133, θα πρέπει να μας παρέχετε εσείς τον κατάλληλο εξοπλισμό.

- Διαγωνισμός παιχνιδιού σε δίκτυο

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δίκτυο 4ων υπολογιστών, και το παιχνίδι θα επιλεχθεί από τους συμμετέχοντες στο gardening, με την είσοδο τους στον χώρο. Τα παιχνίδια στα οποία ενδέχεται να διεξαχθεί ο διαγωνισμός είναι :

Doom 2

Duke Nukem 3d

Quake

Death Rally

'Αλλοι διαγωνισμοί

Εκτός από τους βασικούς αυτούς διαγωνισμούς είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούνε καποιοί real-time διαγωνισμοί, οι οποίοι θα ανακοινωθούνε κατά τη διάρκεια του gardening. 'Ενας τέτοιος διαγωνισμός θα μπορούσε παραδείγματος χάριν να είναι για raytrace animation, δημιουργία web σελίδας κλπ κλπ..(hints!)