Δίκτυο

'Οσοι φέρουν μαζί τους υπολογιστές δεν θα πρέπει να ξεχάσουν να φέρουν και μια κάρτα δικτυου, για να συνδεθούν στο μεγάλο local area network, στα network games και στα μικρά τοπικά δίκτυα που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά και μόνο για leeching. Η πρόσβαση στο internet είναι σχεδόν σίγουρη, και σε ικανοποιητικές ταχύτητες. Η κάρτα σας καλό θα ήταν να υποστηρίζει rj-45 για να συνδεθεί direct με το κεντρικό δίκτυο (τηλεφωνικό βύσμα) και για να μην έχουμε υπερφόρτωση των sub-networks.

Features

Στο χώρο του gardening εκτός από το δίκτυο 4ων υπολογιστών που θα λειτουργεί με ελεύθερη πρόσβαση από όλους για network games, θα υπάρχει συνεχές visual και audio support. Ο video projector θα δείχνει συνεχώς demos/animations και το βράδυ θα γίνεται προβολή ταινιών. Στο χώρο θα λειτουργεί επίσης και Info Desk το οποίο θα σας παρέχει πληροφορίες για οτι χρειαστείτε, καθώς και τα κλασσικά πλέον t-shirts, posters etc etc..

Ψηφοφορία

Η τελική κατάταξη στους διαγωνισμούς demo, wild και music θα είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας του κοινού, η οποια θα γίνει με voting-disk. Τα αποτελέσματα όλων των διαγωνισμών θα ανακοινωθούν την τελευταία (τρίτη) μέρα του gardening.

Εισιτήρια

Η τιμές εισόδου για το gardening θα είναι οι ακόλουθες:

Πλήρες εισιτήριο ............................. 3.000 δρχ

Εισιτήριο μιας ημέρας ............................. 2.000 δρχ